Gespeelde stukken tussen 1872 en 1970

Hier vindt u een overzicht van alle gespeelde stukken van de Rederijkerskamer Jan Nieuwenhuyzen. Voor een overzicht van de stukken gespeeld vanaf 1970 kijk dan hier.

Jaar Datum Toneelstuk Schrijver
1873 20 november De wees uit het gebergte  
    In tijds ontdekt  
    Fernand, de speler  
1874 26 november De wraak eens vaders  
    De repetitie van een liefhebbery  
1875 11 maart Henri Burton  
    De notarisklerk  
  16 december De vergelding P.F. Brunings
    Het spreekuur van den dokter Servaas de Bruin
1876 31 januari ’s Is een boer niet wys te maken, hoe een soldaat aan den kost komt  
  30 maart Arbeid adelt  
    Wie is de vader  
  7 december Gezwegen  
    Een uurtje op ‘t kantoor  
1877 1 maart Gezwegen  
    Een uurtje op ‘t kantoor  
    Bernard, de advocaat der armen  
    Jocrisse, de Vondeling  
  13 december De verloren zoon P.P. Brunings
    Wie ben ik? J. Broekhoff
1878 19 januari De verloren zoon P.P. Brunings
    Wie ben ik? J. Broekhoff
    Onteerd  
    Een oude rat in de val  
  10 december De gevolgen ener preek  
    “Baboe Rita of ’t was maar een loods A. Ruysch
    Schuiven gaan ze  
    Een Amsterdamsche jongen T. van der Stempel
    Een nieuwe manier van poffen B.P. van Heuven
    Sergeant Kwelgeest Jan Courage
    Doris Knoopenschaar A.Ruysch
    De neef uit Oost- Indië J.M. Sinderam
    Eene huishoudster  
    Het Madridsche lot Paul Niger
    De twee dooven  
    Hy is niet jaloersch  
    De Pruissen komen -of – de scherpschutters van St. Pietersdorp  
1881 1 december Een vyand van vooruitgang of Julia uit de Westerberg Voor het eerst met een dame
    Meester Frits  
    De oude vaandrig A.J. Servaas van Rooyen
    De Taschiade of wie wil 800 gld. Cadeau hebben? M.M. van Leeuwen
1882 19 oktober Janus Tulp   – 10 jarig jubileum Justus Maurik
    De werkstaking Rosier Faassen
    De schoenlapper – hertog Henri
    De sleutel van de secretaire J.H. Janssen
    Het bedrogen drietal  – blijspel met zang  
    Uitgaan Glanor
    “Eens gekocht, blyft gekocht” J. van Maurik
    Een gedwongen huwelyk H.P. Boudier
    Jochem – Uilenspiegel J. Broekhoff  Bzn.
    Broer Jan Rosier Faassen
    Oude dienstboden Rosier Faassen
    Liberaal of Conservatief of de Verkiezingsrage A.A. v/d/ Stempel
    Manus de Snorder Rosier Faassen
    In de val geloopen H.L. Rynink
    Barbier – Brugwachter W. Mets Tz.
    Dirk de Porder C.P.F. BIgot
    Bromkamertje W. Mets Tz.
    Pakketten voor dames J. van Maurik
    Kerstavond W. Mets Tz.
    Gesmokkeld W. Mets Tz.
    Alles voor moeder Jan C. de Vos
    De student thuis Frederik van Eeden
    De militaire Willemsorde Rosier Faassen
    Eene gezellige kamer Antonie
    Daar is mynheer M.J. Gillissen
    De vrouwenhaters H.G. Roodhuyzen
    Tooneelstudiën J. van Maurik Jr.
    Nicodemus C.J. Witjas
    De stokebrand R. Ruisman
    Een nacht in de cachot G.C. van Balen Blanken
    De koopman in oudheden Rosier Faassen
    De speculanten J.H. van Buren
    Zyn eerste spreekuur W. Mets Tz.
    Wie is ‘t?  
    Betalen is de boodschap  
    De vredestichters A.C.
    De buren J. van Maurik
    Een half uurtje in doodsangst H.A. van Goch
    Thuis gebleven M.B. Mendes da Costa
    Ik inviteer myn kononel Labiche en Michel
    Herculus Leonard
    De laatste stuiver M.J. Gillissen
    Roods Sander J. van Maurik Jr.
    Eene kleine vergissing A.S. Reule Nz.
    Het zangersfeest G. von Moser
    De dochter van de barbier G. Keller
    De kiesvereeniging van Stellendyk L. Mulder
    De ware Jozef Glanor
    Het goudvischje W.G. van Nouhuys
    De verliefde gemeente – secretaris P.K. de Vries
    Zwarte Griet Rosier Faassen
    Hector, de Zoeloekaffer W. Mets Tz.
    Myn naam is Lehman C. Mejo
    De oude kassier Rosier Faassen
    Photograaf – Telefonist W. Mets Tz.
    De genadeslag Top Naeff
    Van de Permetoasie P.H. Lamberts Jr.
    ’t Lied van de Moeder Antonie
    In de Groentyd M.J. Gillissen
    Vergiffenis L. van Lier
    Broeders Vrymetselaars Carl Laufs
    Jean Marie André Theuriet
    De luitenant en zyn oppasser of Soldatenlist H.M.P. Emmerik
    De wolf in de schaapskooi Ilsen en Van Aken
    Verlaten Afhild Agrell
    Goeden morgen, mynheer Visser Friedrich en Gillissen
    In den gemeenteraad G. von Moser
    In kleinen kring W.G. van Nouhuys
    Een slaaf der Eubiotiek Davidofsky
    Plicht A.H. van den Berg
    Papageno Rudolf Kniesel
    Pension Schöller Carl Laufs
    Parade op den Dam Dr. Scribax
    Groote Stadslucht Blumenthal en Kadelberg
    Majoor Frans F. Bosboom-Toussaint
    Mozes Mendelssohn Hugo Muller
    In hypnotischen slaap W. Jacoby
    Aan Flarden Top Naeff
    Een huis met commensaals J. Mannoury
    Asschepoes Jo van Sloten
    De tante van Charley Brandon en Thomas
    De viool van Cremona F. Coppeé
    De weduwe Hansen M. Liket
    Het hoogste recht Ina Boudier Bakker
    De pleisterkop J.A. Holtrop
    Met den handschoen getrouwd Fabricius
    Mevrouw is niet thuis L.E. Hydelaar
    Een liefde – dienst M. Metz-Koning
    Als men meisjes fopt H. Orvan
    De gevolgen van een leugen R. Kneisll
    Kerstnacht A.Hambyrger
    De kilometervreter Kurt Kraatz
    Mathilde R. Benedix
    In naam der Koningin L.H.J. Lamberts Hurellbrinck
    De planetenjuffrouw J. van Maurik
    In politiek G. Kadelburg
    De knappe vrouw F. Hageman
1912 21 december Ontoerekenbaar     – 40 jarig jubileum Frans van Erievoordt
  21 december Ziek gemeld Centurio
    Fritz Suderman
    Mynheer de Senator Schönthan en Kadelburg
    Het vyfde gebod H.P.
    Prinses Lizi Ernst Albert
    In de Jonge Jan S. Falkland
    Het offerlam O. Walther en L. Stein
    Eerloos W.G. van Nouhuys
    De schakers J. vn Mannoury
    Manus de snorder Rosier Faassen
    Met plezier G. von Moser en O. Girndt
    De eer Hermann Sudermann
    Het kind S. Falkland
    Vluchtelingen Henri ’t Sas
    De compagnon Aldolphe L’Arronge
    Onder één dak J. Fabricius
    De man met de zeven vrouwen F. Hagemann
    Zijn speelgoed A.Schnitzler
    Een nieuwe leus Marcellus Emants
    Een geloovige J.B. Schuil
    Doodenrit J.B. Schuil
    Hagenaars in pension H.P.
    Jean Marie André Theuriet
    De muis  
    Na het soupétje  
    Eene huishoudster  
    In politiek Gustav Kadelburg
    De viool van Cremona Fancois Coppée
1922 21 november Broeders Vrymetselaars  – 50 jarig jublileum Carl Laufs
    Oud heidelberg W. Meyer-Förtter
    In hypnotischen slaap C. Laufs en W. Jacoby
    De vrybuiter Hans Martin
    Arme Rijken Nono
    Op hoop van Zegen Herman Heyermans
1924 27 november Asschepoes Jo van Sloten
    Het blyft bij ‘t ouwe  
    Onder één dak J. Fabricius
    Walter wint haar moeders gunst Charivarius
    De ernst des levens Felix Salten
    Tropenadel Henri van Wermeskerken
    Een boete Suze la Chapelle-Roobol
    Als men meisjes fopt Henri Orvan
    Suikerfreule Henri van Wermeskerken
    De familie Loberg Cor Hermus
    Generale repetitie D. Couvée
    In rouw Jac. Ballings
    Het bromkamertje W. Mets Tz.
    De Weduwe Martin Liket
    Eén, die niet geteld wordt J. van Eekelen en J. Grosveld
    Voetbal – maniakken J.B. Schuil
    De armband Charivarius
1929 1 april Willy’s Trouwdag Otto Härting
    Met den handschoen getrouwd Fabricius
    “Dat drukke leven” J. Pabst
    De sterkste Jac. Ballings
    De Spaansche vlieg F. Arnold en Ernst Bach
    Er staat geschreven………. Jaap van der poll
    Millionnair tegen wil en dank Georg Barr
    Het onvermydelyke Suze la Chapelle – Roobol
    In ’t Gouden Haantje Otto Härting
1932 15 december Willy’s vrouw (Kribbebijter) Max Reiman en Otto Schwarz
1933 16 maart Vrijgezellen M.H. du Croo
    Het minnebriefje J. Ballings
  30 november De vrijbuiter Hans Martin
    De moord in het kolenhok Remmi Strawrov
1934 15 februari Jean Marie André Threuriet
    Haar laatste wil J.W. van der Heiden Jr. en H. Bakker
1934 22 november Groote Stadslucht Oscar Blumenthal en Gustav Kadelberg
1935 21 februari Wat een huwelijk zijn kan C. van Kerckhoven
    Amor…….en Bananen Jac. Braun
  28 november Op afbetaling Jac. Ballings
1936 27 februari Kitty jokt nooit A. Pool
  19 november De spaak in het wiel Jo van Ammers-Kűller
    Het slippertje P.J. Dorrenboom
1937 11 maart De ridder van de kousenband Henk Bakker
  25 november Scherven A. Broere
    De bonte kakatoe P.J. Dorrenboom
1938 24 maart De koene zwemmer F. Arnold en Ernst Bach
  8 december Oorlogsgeheimen Jos Smits en H. Steijlen
    Pietje René Bosch
1939 9 maart De nieuwe typiste O. Herman
  7 december Een boete Suze la Chapelle-Roobol
    Vader en zoon Jan C. de Vos Jr.
1940 20 maart In rouw Jac. Ballings
    In politiek Gustav Kadelberg
1941 13 maart Als stad en land elkaar ontmoeten A.J. Zoetmulder
1946 9 januari Haar laatste wil J.W. van der Heiden en Henk Bakker
  21 februari Een wespennest J.W. van der Heiden en Henk Bakker
  27 november De Spaanse vlieg F. Arnold en E. Bach
1947 20 maart Over twaalf dagen…tegen middernacht…. Gerard Nielsen
    Broeders vrijmetselaars Carl Laufts en Curt Kraats
       
1948 4 maart De man die terugkwam Gerard Nielsen
  18 november Zondvloed Louis Lockefeer
1949 17 februari De dartele cupido Piet Mossinkoff
  9 november Zonnebrand en blaren J.W. van der Heiden en Henk Bakker
1950 22 maart Achter de wolken schijnt toch de zon K. Spierings en R. Feenstra
1951 21 februari De antieke klok Joh. van der Baaren
  21 november Kijk ’n beetje uit, George! Koos Beswino
1952 2 december Dolly Perkins Gerard Nielen
1953 19 november De hele stad is er vol van J. Emmerson en A. Loos
1954 28 december Het hing in de lucht Bert Peets
1955 29 maart Liefde is geen speelgoed Willem van Boxtel
  15 november De beste jaren van ons leven Richard Person
1956 20 maart Het witte schaap van de familie L. Du Garde Peach en Ian Hay
1958 10 april De familie Gregory Wynard Browne
  21 november De voetbalpool Arnold Ridley
1959 27 februari De man op de bromfiets Jan de Kock
  24 november Wij weten niet alles Koos Berwino
       
1960 26 februari En zo begon het Philip King
  15 november Annemarie zeg jij het maar Hans Nesna
       
1961 3 maart Wegens gebrek aan bewijs Pamela Lewelyn
  14 november Ben ik getrouwd of niet Sam Bate
1962 6 maart Daar moet je een vrouw voor zijn Rerence Dudley
  27 november Een man van adel Somerset Maughem
1963 1 maart Lawine Marcel Depuis
  22 november De ooievaar vergist zich H. Lesna
1964 6 maart De laatste man met een bolhoed
Achter de muur
Wim Bischot
  13 november Oscar  
1965 5 maart Zilveren bruiloft Michael Clayton
  25 november Een dolle boel om de voetbalpool Philip King
1966 4 maart Een mal meisje Marcel Archard
  25 november De man die beslag legt! H.M. Harwood
1967 3 maart De heilige vlam W. Somerset Maugham
  17 november Voorstelijke emigranten Jacques Deval
1968 1 maart Volmaakte misdaad Marcel Dubois
  15 november Valstrik voor een man alleen Robert Thomas
1969 28 maart Zachtjes met deuren Michel Fermaud
  14 november Gieren op ’t veilige nest Harold Mc Pherson

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *