Historisch spel “Leven en Werken in Lekkerkerk” tijdens Lekkerkerk 700

 

 

Bij de voorbereidingsgroep voor de  feestelijkeden Lekkerkerk 700 werd gesproken over een historisch spel. Er werd een oproep voor de spelers in het gemeenteblad gedaan en iedereen die zich opgaf, kon meedoen. Stien van der Berg had de algemene leiding van de werkgroep. Coby den Oudsten deed de regie.

 

 

Maandagavond, de Koninginneweg in het 700 jarige Lekkerkerk. Lange rijen van verklede mensen schuifelen vanuit 't Gebouw door een zij-ingang de grote feestent in. Uitgedost als landarbeider, zalmvisser, ridder en boerin, het gezicht gesminkt, daardoor een iets te rode blos op de wangen.

Het zijn de honderdvijftig dorpelingen die een rol hebben in het historisch spel "700 jaar wonen en werken in Lekkerkerk".

Het spel tracht een beeld te geven van het lekkerkerkse dorpsleven, zoals dat zich 700 jaar heeft ontwikkeld. Uit ieder eeuw zijn een paar markante gebeurtenissen gelicht en tot een tafereeltje bewerkt.  Het spel is een collage van gebeurtenissen. Een soort "Dynastie der kleine Luyden", maar dan op zijn Lekkerkerks. Zo ziet de toeschouwer de trek van de oorspronkelijke van Leckelant bewoners – het gaat hier om Friese kolonisten- naar de Krimpenerwaard.

De Friese kolonisten, die het drassige veenlandschap watervrij moeten zien te maken, de eerste ruilverkaveling, de kruistochten en het ontstaan van het Lekkerkerkse wapen van de drie halve manen passeren de revue. Vooral de watersnood in de 15e eeuw wordt compleet met huilende wind en bliksem in het schemer uitgebeeld.

De zestiende en de zeventiende eeuw geven een totaal ander beeld. Een complete markt met oude ambachten verschijnt op toneel. Zelfs de zalmvissers ontbreken niet. Ook de Grote Boer verschijnt tijdens een vrolijke 17e eeuwse kermis ten tonele.

Van 1780 tot 1880 blijken de gemeentelijke notulen slecht bijgehouden zijn, zodat deze eeuw niet wordt verbeeld. Van de 20e eeuw wordt slechts opgemerkt dat de ontwikkelingen voor sommigen te snel gaan. De weergegeven historie eindigt met een loflied op Lekkerkerk

1 thoughts on “Historisch spel “Leven en Werken in Lekkerkerk” tijdens Lekkerkerk 700”

  1. Ik was toen een van de versier meisjes, het was een hele leuke tijd, 4 dagen opgetreden in een grote tent en de laatste  avond kwam prinses Margriet met Pieter en burgemeester Ouwerkerk.

    Het was een geweldige ervaring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *