Eeuwfeest toneelvereniging 1972

citaat krant

Met een voortreffelijke uitvoering van het vermakelijke toneelspel  "Chips" van R. Feenstra heeft de rederijkerskamer "Jan Nieuwenhuizen" vorige week woensdagavond in Amicitia haar 100-jarig bestaan gevierd. De jubileumviering kreeg echter een bijzonder accent doordat de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, mr. M. Vrolijk, naar Lekkerkerk was gekomen om namens Hare majesteit de Bijzondere Erepenning van Verdienste aan de Vereniging uit te reiken.

Bijzondere Erepenning van Verdienste
Bijzondere Erepenning van Verdienste

Voordat mr. Vrolijk de penning met de oorkonde aan de voorzitter van de rederijkerskamer, de heer W.H.M. v.d. Velden, overhandigde, sprak hij de gelukwensen uit van het provinciaal bestuur. Er waren twee beweegredenen, om naar Lekkerkerk te komen, vertelde mr. Vrolijk Het was deels belangstelling voor toneel en voor een ander deel belangstelling voor het plaatselijk gebeuren in de gemeenten in Zuid-Holland.

Het was voorzitter Van der Velden, die in zijn welkomswoord een kort overzicht gaf van de oprichting en de belangrijkste gebeurtenissen uit de eerste jaren. Het bleek dat er op 18 september 1872 een vergadering was belegd in de sociëteitszaal van het logement  "De Groote Boer" om te komen tot de oprichting van een zgn. reciteercollegie. De eerste uitvoering of buitengewone vergadering met dames vond plaats op 20 november 1873. De naam was inmiddels veranderd in rederijkerskamer "Jan Nieuwenhuizen". "Het geestekind van de oprichter leeft", zo verzekerde de voorzitter, "en wij zullen niet op onze lauweren gaan rusten".

De voorzitter van het eeuwfeest-comité, dokter Den Boon, deed de voor de rederijkers prettige mededeling, dat er uit de bevolking f. 2.000.- was binnengekomen voor een geschenk, maar dat het  comité het beter vond dit bedrag aan de vereniging over te dragen om de kosten van het feest te dekken. Verder deelde hij mee, dat zich 110 nieuwe donateurs hadden opgegeven en dat de reeds ingeschreven donateurs zich bereid hadden verklaard de donatie te verdubbelen.

Verklaring bijzondere Erepenning van Verdienste Verklaring bijzondere Erepenning van Verdienste

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *